Climat – miljölösningar för dig
Frågan är inte vad man kan göra utan hur man gör det.

Climat är finskt företag som vill föra framåt hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Vi hjälper med minskning av kolavtryck och begränsa klimatförändringen. Vi främjar övergång från lineär konsumtion till cirkulär ekonomi. Vi beaktar den sociala hållbarheten och inverkan på människornas liv alltid i vår verksamhet.