Referenssit, aiempia hankkeita
Pirkanmaan päästövähennyspolku

Pirkanmaan ELY-keskuksessa virkatyönä yhteistyössä maakuntaliiton sekä Pirkanmaan Hinku-kuntien kanssa tehty suunnitelma hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Työssä arvioitiin, millaisia päästövähennyksiä voidaan saavuttaa suunnitelluin toimenpitein sekä kuinka hiilineutraali Pirkanmaa voidaan saavuttaa.

Kierrätysravinteiden viennin liiketoimintapotentiaali

LUT-yliopistolle tehdyssä diplomityössä tarkasteltiin Suomen kierrätysravinteiden viennin kaupallista potentiaalia.

Työssä selvitettiin onko Suomen ravinneylijäämällä mielekkäästi mahdollista paikata Saharan eteläpuolisen Afrikan ravinnevajausta. Työssä tutkittiin lantaa sekä ravinne- että energiasisällön kannalta.